Tầm nhìn & Mục tiêu

Start of Global Construction machinery portal network dasan heavy industries

Vision&goals

Vision&goals table
Thị trường nhắm đến Trong nước và ngoài nước
Nguồn nhân lực Chỉ tiêu : Tuyển dụng nguồn nhân lực giỏi và xuất sắc
Mục tiêu Đồng hành cùng công ty trong lĩnh vực chủ lực

Business Strategy

Business Strategy

Management Strategy

Management Strategy