Thông tin về Công ty

Start of Global Construction machinery portal network dasan heavy industries

Company Info

Company Info table
Chủ tịch Kang, Nam Kuk
Năm thành lập 1998
Tên Công ty Dasan Heavy Industries Co., Ltd.
Nhà máy sản xuất
Nhà máy 1 142, Gwansan-Gil, Wongok-Myeon, Anseong-Si, Geonggi-Do, South Korea
CNhà máy 2 110, Gwansan-Gil, Wonkok-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, South Korea
Số GCN ĐKKD 125-81-92017
Sản phẩm chính Cần cẩu tầm nhỏ và trung, xe nâng người làm việc trên cao, v.v…
Liên hệ +82-31-618-0053 / +82-31-691-2441
Email sale4@dasancrane.co.kr